وین اس راس
جنسیت مذکر
نژاد: سفید
تولد: 2/11/1995 (25 ساله)
خیابان: خیابان 1504 فیلادلفیا
شهر ، ایالتی ، پستی: Salt Lake City ، یوتا (UT) ، 84111
تلفن: 801-308-6068
موبایل: 801-509-3617